= สถานที่แข่งขัน = โรงแรม/รีสอร์ท = โรงเรียน/วัด/บ้านพัก

ดูแผนที่แบบเต็มหน้าจอ

ที่พักประเภทโรงแรม/รีสอร์ท


?????
?????

??????????
จำนวน 52 แห่ง
??????
??????

???????????
จำนวน 8 แห่ง
???????????
???????????

????????????????
จำนวน 9 แห่ง
??????
??????

???????????
จำนวน 7 แห่ง
?????????
?????????

??????????????
จำนวน 3 แห่ง
??????
??????

???????????
จำนวน 0 แห่ง
???????
???????

????????????
จำนวน 1 แห่ง


ที่พักประเภท บ้านพัก/โรงเรียน/วัด


????????/??? ??? ?.?????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.?????

จำนวน 26 แห่ง
????????/??? ??? ?.??????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.??????

จำนวน 14 แห่ง
????????/??? ??? ?.???????????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.???????????

จำนวน 14 แห่ง
????????/??? ??? ?.??????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.??????

จำนวน 11 แห่ง
????????/??? ??? ?.?????????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.?????????

จำนวน 15 แห่ง
????????/??? ??? ?.??????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.??????

จำนวน 3 แห่ง
????????/??? ??? ?.???????
บ้านพัก/????????/??? ??? ?.???????

จำนวน 5 แห่ง

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่