= สถานที่แข่งขัน = โรงแรม/รีสอร์ท = โรงเรียน/วัด/บ้านพัก

ดูแผนที่แบบเต็มหน้าจอ

ที่พักประเภทโรงแรม/รีสอร์ท


เมือง
เมือง

อำเภอเมือง
จำนวน 52 แห่ง
คำชะอี
คำชะอี

อำเภอคำชะอี
จำนวน 8 แห่ง
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย

อำเภอนิคมคำสร้อย
จำนวน 9 แห่ง
ดอนตาล
ดอนตาล

อำเภอดอนตาล
จำนวน 7 แห่ง
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่

อำเภอหว้านใหญ่
จำนวน 3 แห่ง
ดงหลวง
ดงหลวง

อำเภอดงหลวง
จำนวน 0 แห่ง
หนองสูง
หนองสูง

อำเภอหนองสูง
จำนวน 1 แห่ง


ที่พักประเภท บ้านพัก/โรงเรียน/วัด


โรงเรียน/วัด เขต อ.เมือง
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.เมือง

จำนวน 26 แห่ง
โรงเรียน/วัด เขต อ.คำชะอี
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.คำชะอี

จำนวน 14 แห่ง
โรงเรียน/วัด เขต อ.นิคมคำสร้อย
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.นิคมคำสร้อย

จำนวน 14 แห่ง
โรงเรียน/วัด เขต อ.ดอนตาล
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.ดอนตาล

จำนวน 11 แห่ง
โรงเรียน/วัด เขต อ.หว้านใหญ่
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.หว้านใหญ่

จำนวน 15 แห่ง
โรงเรียน/วัด เขต อ.ดงหลวง
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.ดงหลวง

จำนวน 3 แห่ง
โรงเรียน/วัด เขต อ.หนองสูง
บ้านพัก/โรงเรียน/วัด เขต อ.หนองสูง

จำนวน 5 แห่ง

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่